Renoverad grind

Renoverad smidesgrind med nya portstolpar och nytt staket på befintlig mur.

Comments are closed.